Het Kennemerkunstgilde is een kleine groep voor de beoefening van Levende Geschiedenis die kunstambachten in de late middeleeuwen verbeelden. Het Kennemerkunstgilde beschikt over een mobiele werkplaats waarmee ze op evenementen en in musea het werk laten zien op het gebied van schilderkunst, tekenen, kalligrafie, architectuur en wetenschap.

Het Kennemerkunstgilde demonstreert historische technieken zo veel mogelijk door de technieken daadwerkelijk tot uitvoer te brengen, met authentieke materialen, recepten en methoden. Omdat ze dit bovendien in historische kleding doen bieden ze een totaalbeleving die ‘Levende Geschiedenis’ wordt genoemd. Het is dus expliciet geen theater. De beoefening van Levende Geschiedenis vindt plaats op basis van zo veel mogelijk historisch onderzoek en heeft een educatief doel. Doordat we historische technieken ‘echt’ toepassen en hier ook experimenten mee uitvoeren raakt het aan experimentele archeologie.