Voor een tentoonstelling over Hercules in de kunst maakte Marius twee video’s over deze mythische figuur:

Stoomcursus: Wie is Hercules? in 4 minuten.

Imre Besanger en Marius Bruijn vertellen beeldend het verhaal van Hercules.

Gedicht van Jan Vos: Herkules en zijn bruid Deianira bij de rivier de Lykormas uit 1645

Herkules en zijn bruid Deianira bij de rivier de Lykormas

De geile Nessus poogt Hercules bruidt te schaaken.

Een dolle minnedrift ontziet geen vuile lust.

Haar schoonheidt doet zijn hart in’t koele stroomnat blaaken.

een die ‘t geweldt kan temmen, Lijdt zelver geen geweldt

Keer Nessus, Nessus keer

Of Herkles zal uw brandt doen blussen, door uw bloedt.

In 1645 schreef de dichter Jan Vos een gedicht over een schilderij dat toen in de ridderzaal van het Muiderslot hing. Hij beschreef een tafereel van de Centaur die Deianera wist te ontvoeren van Hercules. We weten niet welk schilderij hij precies beschreef maar het zou zeker “Hercules, Deianeira en de centaur Nessus” van David Vinckboons kunnen zijn.

In 2018 maakte Jacqueline Kooter een stop-motion animatie van dit schilderij voor de tentoonstelling op het Muiderslot. Marius maakte daarbij de geluidscompositie met voice-over van het gedicht.