Marius heeft met het Kennemerkunstgilde een Camera Obscura gebouwd.

Hiermee geven ze demonstraties.

De Camera Obscura was in de middeleeuwen bekend bij wetenschappers die er bijvoorbeeld een zonsverduistering mee observeerden. Ook als entertainment, op kermissen was het waarschijnlijk bekend.

Interessant is dat de Vlaamse schilder jan van Eyck de camera obscura zeer waarschijnlijk gebruikte om foto-realistische portretten te schilderen.

Hoedanook is de camera obscura een ‘magische’ techniek, ook voor een modern publiek.